|> /~\ |≥ (

Multiple Paths: Towards a Performance Practice in Computer Music

This research project proposes multiple paths towards the development of a performance practice in computer music. It starts with the author’s transition from traditional instrumentalist to electronic musician, assessing the roles of composer, performer and instrument builder as integrated in computer music practice. Three of the case studies presented in this thesis suggest approaches to understand the notion of interpretation with electronic instruments, introducing the methods of reconstruction, reinterpretation and re-appropriation as applied to the performance of music by Cage, Feldman and Nono. The remaining five case studies deal with the author’s own creations, developed on the basis of concepts such as mapping, sonification, historical contextualisation and spatialisation, and informed by the multithreaded role of the computer music practitioner. The situation of the performer of electronic instruments in relation to traditional instrumentalists is a topic of consideration throughout this thesis, informing the final conclusions as well as refuelling the questioning for future work. ---- Thesis information (in Dutch): Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor aan de Universiteit Leiden op gezag van Rector Magnificus prof. mr. C.J.J.M. Stolker, volgens besluit van het College voor Promoties te verdedigen op dinsdag 2 december 2014 klokke 16.15 uur door Juan Parra Cancino geboren te Osorno (CL) in 1979 Promotiecommissie Prof. Frans de Ruiter 1e promotor Prof. Richard Barrett 2e promotor Dr. Marcel Cobussen co-promotor Prof. Clarence Barlow Prof. Dr. Nicolas Collins School of the Art Institute of Chicago Prof. Dr. Simon Emmerson Leicester Media School, De Montfort University Dr. Vincent Meelberg Prof. Dr. Larry Polansky University of California, Santa Cruz Dit proefschrift is geschreven als een gedeeltelijke vervulling van de vereisten voor het doctoraatsprogramma docARTES. De overblijvende vereiste bestaat uit een demonstratie van de onderzoeksresultaten in de vorm van een artistieke presentatie. Het docARTES programma is georganiseerd door het Orpheus Instituut te Gent. In samenwerking met de Universiteit Leiden, de Hogeschool der Kunsten Den Haag, het Conservatorium van Amsterdam, de Katholieke Universiteit Leuven en het Lemmensinstituut.

Belongs to
Partners
#acpa
Keywords

Related projects