|> /~\ |≥ (

Alverata, hedendaagse Europese letters met wortels in de middeleeuwen

This research of Gerard Unger is only available in Dutch. De kern hiervan is een letterontwerp, gebaseerd op de combinatie van een middeleeuws en een hedendaags concept. Het middeleeuwse deel betreft de elfde en de twaalfde eeuw, de romaanse periode, en in het bijzonder de epigrafie van die tijd: romaanse kapitalen in inscripties. Deze kapitalen werden gedurende tweehonderd jaar in een groot deel van Europa toegepast. Hiernaast zijn velerlei typografische en culturele ontwikkelingen in de twintigste en de eenentwintigste eeuw de bron voor het nieuwe letterontwerp. De Alverata toont enkele middeleeuwse kenmerken die wonderwel met de modernste typografische software en voor hedendaags gebruik is toe te passen. Bovendien kan de Alverata het uitgangspunt zijn voor vernieuwend leesbaarheidsonderzoek.

Belongs to

Related projects