|> /~\ |≥ (

Veranderend kunstenaarschap : de rol en betekenis van de kunstenaar in participatieve kunstpraktijken

This research of Rina Visser is only available in Dutch. De positie van kunst en kunstenaars in de westerse samenleving is de afgelopen decennia sterk veranderd. Veel kunstenaars voelen zich maatschappelijk betrokken en zoeken naar aansluiting bij de samenleving. Participatieve kunstpraktijken zijn daarvan een goed voorbeeld. Bij deze kunstvorm werken kunstenaars samen met burgers in hun eigen leefomgeving. De kunstpraktijken zijn gericht op maatschappelijke vraagstukken. Burgers worden met inzet van verbeeldingskracht geactiveerd om te reflecteren op hun eigen situatie en zo tot een andere visie te komen. Het werkterrein van de participatieve kunstenaar wordt daarmee van atelier, theater of concertzaal naar de samenleving verplaatst. Participatieve kunstpraktijken zijn zowel sociaal-maatschappelijk als kunst gericht. Door deze nieuwe manier van werken komt de kunstwereld en de kunstenaar in een ander daglicht te staan. Om deze veranderingen nader te kunnen vaststellen, zijn vijf participatieve kunstpraktijken in de Randstad onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat ook de artistieke identiteit van de kunstenaar van invloed is op de inhoud en vorm van de kunstpraktijk. Sommige kunstenaars zijn gericht op het kunstwerk als eindresultaat. Anderen vinden het sociale proces van de deelnemers belangrijker. Ook de invulling van de deelnemersparticipatie blijkt daarmee samen te hangen. Participatieve kunstenaars vervullen een nieuwe rol in de samenleving, namelijk die van netwerkkunstenaar.

Belongs to

Related projects